Ανελκυστήρες προσώπων

Σαν  ανελκυστήρες προσώπων αναφέρονται εκείνοι οι οποίοι εξυπηρετούν αποκλειστικά άτομα και η ωφέλιμη επιφάνεια του θαλάμου υπολογίζεται ανάλογα με το πόσα άτομα χωράνε σε αυτόν.
Οι ανελκυστήρες προσώπων χαρακτηρίζονται από την αισθητική τους αλλά και από την μεγάλη ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν.

Αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των  ανελκυστήρων που εγκαθίστανται σήμερα λόγω του συγκριτικά μικρού κόστους, της αθόρυβης και ασφαλούς λειτουργίας τους και της γρήγορης εγκατάστασης τους.

Οι ανελκυστήρες προσώπων χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, αξιοπιστία και σχεδίαση υψηλής αισθητικής.

Η μελέτη και η κατασκευή των ανελκυστήρων είναι πάντοτε προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη, ενώ η σχεδιαστική ευελιξία των προμηθευτών μας και η μεγάλη γκάμα υλικών, μας δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης νέων ιδεών και θαλάμων σχεδιασμού του πελάτη.