Συντήρηση

Η συντήρηση ενός ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, μετά το πέρας της εγκατάστασης του κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του. Σκοπός είναι να διασφαλίσει και να προλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία του.

Το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας, σας επισκέπτεται στα νόμιμα τακτά διαστήματα για την προληπτική συντήρηση του ανελκυστήρα σας και ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση σας για τεχνική υποστήριξη, εξυπηρετώντας σας άμεσα, αποτελεσματικά και με συνέπεια.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον λεπτομερή έλεγχο του ανελκυστήρα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και την αποκατάσταση βλαβών που μπορεί να προκύψουν.

Η τακτική συντήρηση της επιχείρησης μας περιλαμβάνει:

  • Επίβλεψη
  • Λίπανση εξαρτημάτων
  • Ρύθμιση των μηχανοκίνητων εξαρτημάτων
  • Συντήρηση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
  • Επιμήκυνση του λειτουργικού χρόνου ζωής τους
  • Διατήρηση των εγκαταστάσεων του ανελκυστήρα σε άριστη κατάσταση
  • Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα
  • Αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών
  • Δωρεάν επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης και χρέωση μόνο ανταλλακτικών εφόσον χρειαστούν
  • Η επιχείρησή μας έχει στη διάθεσή της υλικά όλων των ειδών για παντός τύπου ανελκυστήρα