Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει ένα σύνολο ποιοτικών υπηρεσιών που στόχο έχουν την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.
Κινούμενοι με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού φροντίζουμε πάντοτε η εργασία μας να προάγει την δική σας ικανοποίηση με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:
  • Την μελέτη και τον σχεδιασμό ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα δεδομένα του χώρου σας. Η λειτουργικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο των κατασκευών μας διότι δίνουμε έμφαση στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων
  • Την κατασκευή μηχανισμών που βασίζονται στην προσεκτική μελέτη, στην χρήση ποιοτικών υλικών και στην τεχνογνωσία ειδικών που αποδίδουν το ύψιστο των δυνατοτήτων τους για την παροχή αξιόπιστων μηχανισμών
  • Την συντήρηση, με στόχο να εξασφαλίσουμε την πολυετή και ευέλικτη μηχανική λειτουργία
  • Την ανακαίνιση, προσθέτοντας νέες εκσυγχρονισμένες λύσεις στους υπάρχοντες μηχανισμούς του χώρου σας
Στοχεύουμε στην ικανοποιητική και ποιοτική εξυπηρέτησή σας και ανανεώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας αλλά και τις εφαρμογές μας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρόοδο και στην εξέλιξη.