Μελέτη-Σχεδιασμός

Η προμελέτη της κατασκευής του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφαλούς διακίνησης των επιβατών.

Αυτή συνίσταται στη κυκλοφοριακή μελέτη η οποία είναι απαραίτητη και πραγματώνεται σε συνάρτηση με τον αριθμό ορόφων και το διακινούμενο πληθυσμό, καθώς και την χρήση του κτιρίου (κατοικίες, γραφεία, νοσοκομεία).

H επιχείρηση μας με την πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό των φρεατίων και των μηχανοστασίων των ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες και σε μονοκατοικίες.

Παρακολουθώντας συνεχώς σεμινάρια και χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της πληροφορικής γνωρίζουμε κάθε τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο των ανελκυστήρων, με αποτέλεσμα να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και λειτουργία κάθε τύπου ανελκυστήρα.

Αναλαμβάνουμε ακόμη την μελέτη κατασκευής ανελκυστήρα και σε κτίρια για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί χώρος για ανελκυστήρα.