Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο

Υπάρχει πλέον λύση στο πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση του  μηχανοστασίου που αντιμετωπίζουν οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί  μελετητές ενός κτιρίου.

Ο ιδιώτης σε μια Μονοκατοικία θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει το  δωμάτιο του μηχανοστασίου ως μια επιπλέον αποθήκη. Ο κατασκευαστής σε μια μεζονέτα γνωρίζει ότι τα 2-3 m2 που θα  κερδίσει από το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα μπορεί να τα  πουλήσει και να έχει ένα σημαντικό όφελος. Η ανάγκη καλύπτεται με τους Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο.

Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο.

Η μηχανή τοποθετείται σε ειδική βάση εντός φρέατος και ο πίνακας ελέγχου σε μεταλλικό ερμάριο δίπλα από την θύρα ορόφου του  τελευταίου ορόφου. Πιστοποιημένη λύση και  ιδανική περίπτωση  όπου δεν μπορεί να υπάρξει μηχανοστάσιο πάνω από το φρεάτιο.

Υδραυλικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο.

Για τους Υδραυλικούς Ανελκυστήρες υπάρχει η λύση ενός compact μηχανοστασίου. Πρόκειται για ένα καλαίσθητο, μεταλλικό ερμάριο (ντουλάπα) που ενσωματώνει την μονάδα ισχύος και τον πίνακα  ελέγχου. Είναι πιστοποιημένο προϊόν και εναρμονίζεται απόλυτα με  το πρότυπο για τους Υδραυλικούς Ανελκυστήρες EN 81.2.